ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 70 ของ /home/www/chan-pao/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)
20/11/2020

 

ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

โดยให้ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 2- 6 พฤศจิกายน 2563

เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม ชั้น 2 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

https://drive.google.com/file/d/1tW34nYxIxljdgk9CjsBmMsSUp8Rem_mH/view?fbclid=IwAR3cMwqbDGVdSPGTELxqBaEPzvgbGxS59WYMQZ388B6366nYJSJ3Pen9oO4