องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีให้การสนับสนุนวัสดุและเครื่องจักรกลในการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่สายหมู่ที่ 4 หนองมะค่า ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 70 ของ /home/www/chan-pao/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)
16/02/2021

ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่สายหมู่ที่ 4 หนองมะค่า ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี แล้วเสร็จได้นั้น
เกิดจากการร่วมมือของภาครัฐและภาคประชาชน และความสามัคคีในชุมชนถนนเส้นนี้ ซึ่งถนนเส้นนี้เป็นถนนเก่าแก่ในชุมชนตัดผ่านหมู่บ้านมีประชาชนใช้สัญจรเป็นจำนวนมากโดยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้ให้การสนับสนุนวัสดุและเครื่องจักรกลในการก่อสร้าง และชาวบ้านได้ร่วมเสียสละลงมือลงแรงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและประชาชนตำบลทุ่งขนานที่ช่วยกันร่วมพัฒนาจังหวัดจันทบุรีมา