นายกโจ้ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรตลอดช่วงฤดูแล้ง ปี 2564

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 70 ของ /home/www/chan-pao/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)
18/02/2021

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานโครงการเขื่อนพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอเขาคิชฌกูฏ และอำเภอมะขาม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ สืบเนื่องจากการประชุมการบริหารจัดการน้ำ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำจันทบุรี และลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเวฬุ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อรับทราบผลการบริหารจัดการน้ำ และรับทราบปัญหาการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ โดยนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้แต่งตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จสถานการณ์น้ำตามจุดปล่อยน้ำ และตามฝายต่างๆ อีกทั้งยังรับทราบการบริหารจัดการน้ำของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนทุ่งเพล เพื่อนำมาวางแผนแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรตลอดช่วงฤดูแล้ง ปี 2564 และปีต่อๆไป