นที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายวีรภัทร์ กีรติโภฌานันท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี เขต 5 ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงสนามฟุตบอลบ้านเสม็ดงาม หมู่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 70 ของ /home/www/chan-pao/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)
19/02/2021

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายวีรภัทร์ กีรติโภฌานันท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี เขต 5 ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงสนามฟุตบอลบ้านเสม็ดงาม หมู่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี แล้วเสร็จได้นั้น เกิดจากการสนับสนุนเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในการปรับปรุงสนามฟุตบอลบ้านเสม็ดงาม เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างสูงสุด อีกทั้งยังเป็นสถานที่ใช้ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และห่างไกลยาเสพติด