นายกโจ้ประชุมแผนการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อที่จะนำไปพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 70 ของ /home/www/chan-pao/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)
22/02/2021

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไพลิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมแผนการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเพื่อที่จะนำไปพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ในด้านต่างๆ เช่น ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม