นายกโจ้ ลงพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมการบริหารจัดการขยะทะเลครบวงจรแบบมีส่วนร่วม ณ หมู่บ้านไร้แผ่นดิน

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 70 ของ /home/www/chan-pao/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)
23/02/2021

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ที่หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการบริหารจัดการขยะทะเลครบวงจรแบบมีส่วนร่วม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกของชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไม่ให้มีผลกระทบกับแหล่งทรัพยากรป่าชายเลน ทั้งทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการขับเคลื่อน “Bangchan Model บางชัน ไร้ขยะ” ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือที่จะร่วมกันจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชนตำบลบางชัน อีกทั้งร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณวัดบางชันและโรงเรียนวัดบางชัน อีกด้วย