ท่านคิดว่า อบจ.จันทบุรี ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 70 ของ /home/www/chan-pao/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
100% (1 โหวต 1 votes)
แก้ไขปัญหายาเสพติด
0% (0 โหวต)
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
0% (0 โหวต)
ราคาผลผลิตภาคการเกษตร
0% (0 โหวต)
คะแนนโหวตทั้งหมด: 1